DE OPLEIDING

Het diocesane seminarie “Redemptoris Mater” is een opleidingsgemeenschap die tot doel heeft jongeren en volwassenen tot het priesterschap te vormen voor een nieuwe evangelisatie van Europa en de hele wereld. Dit gebeurt doorheen een adequate humane, spirituele, intellectuele en pastorale vorming.

In gehoorzaamheid aan de Heilige Vader bevordert het seminarie de opleiding tot priester, met een volledige beschikbaarheid niet alleen om te gaan, in “de werelddelen waar het Woord Gods nog niet verkondigd werd, maar ook in die streken waar, ten gevolge van het priestertekort, de gelovigen het gevaar lopen zich te verwijderen van de geboden en, meer nog, hun geloof te verliezen. “

De seminaristen bereiden zich voor tot een specifiek diocesane itinerante evangelisatie, door een strikt pastoraal engagement, georiënteerd ten voordele van diegenen die ver van de Kerk verwijderd zijn.