DE INTELLECTUELE VORMING

Een strenge vorming met stevige fundamenten wat de filosofische en theologische studie betreft, maar vooral de kennis van het Heilig Schrift, van de Vaders en van de Liturgie, veronderstelt vanwege de seminaristen een ernstig engagement in de studie, in de gewetensvolle voorbereiding van de examens en in het verwerven van academische graden.

De fundamentele cursussen worden gevolgd in de School voor filosofie en theologie van het Groot Seminarie te Namen: het Studium Notre-Dame. 

Humane


Het Seminarie “Redemptoris Mater” vormt, in overeenstemming met het document van het Vaticaans Concilie II en het magisterium van de laatste Pausen, een nieuwe soort van diocesane priesters gebaseerd...

Spirituele


De seminaristen worden opgeleid in de sacerdotale geest tot een gebedsleven, open voor de theologale deugden van geloof, hoop en liefde en voor de deugden van voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid, en dit om klaar te zijn...

Pastorale


De vorming zal het ter harte nemen haar model, haar eigen kracht te vinden bij Jezus de Meester, die gezegd heeft: “Leert van mij want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Mt 11,28)...