Wat is Redemptoris Mater


Het is een van de belangrijkste vruchten van de conciliaire vernieuwing : m.n. een volledig nieuwe werkelijkheid die door het Concilie Vaticaan II wordt ingewijd. In het decreet “Presbyterorum Ordinis” nr° 10 staat geschreven : “De priesters... (verdiepen)

De inspiratie


De seminaries Redemptoris Mater zijn diocesane seminaries die een missionair werk voor het welzijn van de universele Kerk verrichten. Dat beantwoordt aan de profetische vooruitzichten opgenomen in het Concilie Vaticaans II... (verdiepen)

De realisatie


Het neocatechumenaat, net als elk ernstig catechetisch itinerarium, is ook een middel “om priesterroepingen en andere vormen van bijzondere toewijding aan God in apostolisch en religieus verwekken.”... (verdiepen)

Het diocesane seminarie “Redemptoris Mater” is een opleidingsgemeenschap die tot doel heeft jongeren en volwassenen tot het priesterschap te vormen voor een nieuwe evangelisatie van Europa en de hele wereld. Dit gebeurt doorheen een adequate humane, spirituele, intellectuele en pastorale vorming.

In gehoorzaamheid aan de Heilige Vader bevordert het seminarie de opleiding tot priester, met een volledige beschikbaarheid niet alleen om te gaan, in “de werelddelen waar het Woord Gods nog niet verkondigd werd, maar ook in die streken waar, ten gevolge van het priestertekort, de gelovigen het gevaar lopen zich te verwijderen van de geboden en, meer nog, hun geloof te verliezen... (verdiepen)

Humane


Het Seminarie “Redemptoris Mater” vormt, in overeenstemming met het document van het Vaticaans Concilie II en het magisterium van de laatste Pausen, een nieuwe soort van diocesane priesters gebaseerd... (verdiepen)

Intellectuele


Een strenge vorming met stevige fundamenten wat de filosofische en theologische studie betreft, maar vooral de kennis van het Heilig Schrift, van de Vaders en van de Liturgie... (verdiepen)

Spirituele


De seminaristen worden opgeleid in de sacerdotale geest tot een gebedsleven, open voor de theologale deugden van geloof, hoop en liefde en voor de deugden van voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid, en dit om klaar te zijn... (verdiepen)

Pastorale


De vorming zal het ter harte nemen haar model, haar eigen kracht te vinden bij Jezus de Meester, die gezegd heeft: “Leert van mij want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Mt 11,28)... (verdiepen)

Seminaristen


Al diegenen die nu in de seminaries Redemptoris Mater gevormd worden komen uit de Neocatechumenale gemeenschappen, waar veel roepingen ontluiken, ook in landen waar de Kerk aan een zware “roepingcrisis” lijdt... (verdiepen)

Missie


De Heilige Vader Johannes Paulus II, bewust van de problemen van de mensen en van de hedendaagse wereld, heeft sedert het begin van zijn pontificaat gedurig om een Nieuwe Evangelisatie gevraagd, die moet duidelijk worden... (verdiepen)

Gewijd


Zij zijn ingericht volgens de bestaande normen, voorzien tot de vorming in incardinatie van de diocesane priesters met de eigen statuten, in overeenstemming met de Ratio... (verdiepen)

Heilige Simon Stock, volgens de lijst van de algemene abten van het orde der Karmelieten, wordt voorgesteld als algemene abt van de provincie van Engeland (5° of 6° eeuw), zelfs al is de zaak historisch twijfelachtig. Hij wordt beschouwd als een befaamde en heilige man door zijn wonderen. Hij is op een 16 mei gestorven en ligt te Bordeaux begraven. Later zullen de verschillende redacties van de Catalogus sanctorum van de Karmelieten aan de bijzondere kenmerken, deze van zijn bijzondere devotie aan de Heilige Maagd Maria toevoegen die, aanbeden met de Flos Carmeli, aan de orde enkele privilegies heeft willen geven. Ze is aan de heilige Simon Stock verschenen, vergezeld van een menigte engelen om hem het scapulier door haar beschreven over te maken als een privilegie en de waarborg van het eeuwig leven... (verdiepen)