Het diocesane seminarie “Redemptoris Mater” is een opleidingsgemeenschap die tot doel heeft jongeren en volwassenen tot het priesterschap te vormen voor een nieuwe evangelisatie van Europa en de hele wereld. Dit gebeurt doorheen een adequate humane, spirituele, intellectuele en pastorale vorming.

In gehoorzaamheid aan de Heilige Vader bevordert het seminarie de opleiding tot priester, met een volledige beschikbaarheid niet alleen om te gaan, in “de werelddelen waar het Woord Gods nog niet verkondigd werd, maar ook in die streken waar, ten gevolge van het priestertekort, de gelovigen het gevaar lopen zich te verwijderen van de geboden en, meer nog, hun geloof te verliezen.

Heilige Simon Stock, volgens de lijst van de algemene abten van het orde der Karmelieten, wordt voorgesteld als algemene abt van de provincie van Engeland (5° of 6° eeuw), zelfs al is de zaak historisch twijfelachtig. Hij wordt beschouwd als een befaamde en heilige man door zijn wonderen. Hij is op een 16 mei gestorven en ligt te Bordeaux begraven. Later zullen de verschillende redacties van de Catalogus sanctorum van de Karmelieten aan de bijzondere kenmerken, deze van zijn bijzondere devotie aan de Heilige Maagd Maria toevoegen die, aanbeden met de Flos Carmeli, aan de orde enkele privilegies heeft willen geven. Ze is aan de heilige Simon Stock verschenen, vergezeld van een menigte engelen om hem het scapulier door haar beschreven over te maken als een privilegie en de waarborg van het eeuwig leven.