DE INTELLECTUELE VORMING

Een strenge vorming met stevige fundamenten wat de filosofische en theologische studie betreft, maar vooral de kennis van het Heilig Schrift, van de Vaders en van de Liturgie, veronderstelt vanwege de seminaristen een ernstig engagement in de studie, in de gewetensvolle voorbereiding van de examens en in het verwerven van academische graden.

De fundamentele cursussen worden gevolgd in de School voor filosofie en theologie van het Groot Seminarie te Namen: het Studium Notre-Dame.