GOOGLE PLUS   MAPS  PHOTO   The Way Neocatechumenal
Domus Galilaeae


REDEMPTORIS MATER NAMUR
Séminaire Diocésain Missionnaire International
"The Way Neocatechumenal is ook een instrument dat wordt aangeboden voor de christelijke vorming van kandidaten voor het priesterchamp"

WAT IS DE "REDEMPTORIS MATER" - DE INSPIRATIE - DE REALISATIE - OM ONS TE HELPEN - FOTOGALERIJ - SEMINARISTEN - SEMINARISTEN EN MISSIE - MINISTERIUM - BESTELD -
DE OPLEIDING - DE HUMANE VORMING - DE PASTORALE VORMING - DE SPIRITUELE VORMING - DE INTELLECTUELE VORMING - DE EILIGE PATROON - SEMINARIE

OM ONS TE HELPEN

 

Eerst en vooral willen we onze vrienden en weldoeners die ons steunen bedanken, die ons helpen zoals de weduwe uit het Evangelie, niet door de gift van hun overbodige maar vaak van het noodzakelijke. Het is voor ons een teken van grote liefde.

Immers leeft ons seminarie enkel dankzij de vrijgevigheid en de liefde van al zij die de Kerk steunen, in arme landen waar ze ingeplant moet worden of in de “derde wereld” van Europa waar mensen sterven in de stedelijke eenzaamheid.

Het dagelijkse leven, de vorming en de vernieuwing van het seminarie zijn een veeleisend werk, die onze mogelijkheden ruim overtreffen.

Daarom is elke vorm van hulp welkom : eenmalige donatie, doorlopende betalingsopdracht, totale of gedeeltelijke sponsoring van de jaarlijkse kosten van een seminarist die oplopen tot 9200 €, hetzij ongeveer 25 € per dag. Dit bedrag moet natuurlijk vermenigvuldigd worden door het aantal seminaristen. Andere mogelijkheid : erfenis schenkingen ten voordeel van het seminarie.

Ik geloof dat er geen betere investering is dan zich een schat in de hemel te verzekeren door in deze wereld diegenen te helpen die geroepen zijn tot discipel van Christus.

Daarnaast, mogen wij u vragen om ons te verwijzen naar personen, ondernemingen of instellingen die onze dagelijkse kosten, de opleiding en onze missionaire activiteiten zouden willen helpen dragen. Wees op deze wijze onze medewerkers. Zodoende zult u Gods Voorzienigheid voor ons zijn!

We vertrouwen op de Heer die het hart weet te raken.

Wij zullen voor u en uw intenties dagelijks bidden.

P. Rocco Russo (Rektor)


Stuur uw hulp naar de Bankagentschap

Naam : ASBL REDEMPTORIS MATER 

Rue du Séminaire 11b B 5000 NAMUR (België)


Voor het leven van de seminaristen

Rekening
nr
001-3780711-18   
IBAN
code BE50 0013 7807 1118   
BIC
code (Swift) GEBABEBB
Om de restauratiewerken van het seminarie te betalen

Rekening nr 210-0875997-42 
IBAN
code
BE77 2100 8759 9742  
BIC code (Swift) GEBABEBB


***

Rekening nr 001-5990210-51 
IBAN code: BE75 0015 9902 1051 
BIC code (Swift): GEBABEBB

 

Priesters missionarissen voor de “derde wereld”

 

De Kerk door Jezus gesticht is hoofdzakelijk missionair. Zij is voor de evangelisatie opgericht, dat het de eerste aankondiging van het Evangelie betreft of een nieuwe evangelisatie die, vroeger gechristianiseerde landen toelaat de onschatbare genade van het doopsel te herontdekken. Voor deze missie heeft de Kerk nood aan heel goed gevormde priester, ondersteund door gezinnen en dynamische gemeenschappen.

De Neocatechumenale Weg is heden, in de Kerk, een opmerkelijke weg om deze evangelische missie te realiseren. Hij geniet van een duidelijke aanmoediging van de Heilige Vader en van deze talrijke bisschoppen. De gemeenschappelijke missionaire, familiale en sacerdotale roepingen zijn bijzonder talrijk.

 

Daarom heb ik beslist, steunend op mijn persoonlijke ervaring met deze Weg en op de ervaring van andere bisschoppen, in Namen een internationaal Seminarie Redemptoris Mater te openen, naast mijn klassiek diocesaan Seminarie. Het is met acht seminaristen gestart. Later zullen zij met ongeveer een twintigtal zijn. Afkomstig uit verschillende landen zullen zij priesters van het bisdom Namen worden. Een zeker aantal zal in het bisdom blijven maar de meesten zullen op missie naar andere Kerken gestuurd worden. Ik verwacht er veel van voor de vernieuwing van de missionaire geest in ons land.

 

Ik dank alle personen en instellingen die dit Seminarie zullen helpen.

 

Dank voor uw steun!

            André-Mutien LEONARD

(30 juni 2000 ter gelegenheid van de canonieke oprichting van het seminarie)


 Rue du Séminaire 11b, 5000 Namur (Belgique)   
 Tél. Seminar +32.81.256403   
 Tél. direct Rector (Rocco Russo) +32.81256404   
 e-mail: srmnamur@gmail.com
copyright © redemptorismaternamur.com