GOOGLE PLUS   MAPS  PHOTO   The Way Neocatechumenal
Domus Galilaeae


REDEMPTORIS MATER NAMUR
Séminaire Diocésain Missionnaire International
"The Way Neocatechumenal is ook een instrument dat wordt aangeboden voor de christelijke vorming van kandidaten voor het priesterchamp"

WAT IS DE "REDEMPTORIS MATER" - DE INSPIRATIE - DE REALISATIE - OM ONS TE HELPEN - FOTOGALERIJ - SEMINARISTEN - SEMINARISTEN EN MISSIE - MINISTERIUM - BESTELD -
DE OPLEIDING - DE HUMANE VORMING - DE PASTORALE VORMING - DE SPIRITUELE VORMING - DE INTELLECTUELE VORMING - DE EILIGE PATROON - SEMINARIE

DE OPLEIDING
 

          

Het diocesane seminarie “Redemptoris Mater” is een opleidingsgemeenschap die tot doel heeft jongeren en volwassenen tot het priesterschap te vormen voor een nieuwe evangelisatie van Europa en de hele wereld. Dit gebeurt doorheen een adequate humane, spirituele, intellectuele en pastorale vorming.

 

In gehoorzaamheid aan de Heilige Vader bevordert het seminarie de opleiding tot priester, met een volledige beschikbaarheid niet alleen om te gaan, in “de werelddelen waar het Woord Gods nog niet verkondigd werd, maar ook in die streken waar, ten gevolge van het priestertekort, de gelovigen het gevaar lopen zich te verwijderen van de geboden en, meer nog, hun geloof te verliezen. “

De seminaristen bereiden zich voor tot een specifiek diocesane itinerante evangelisatie, door een strikt pastoraal engagement, georiënteerd ten voordele van diegenen die ver van de Kerk verwijderd zijn.

 

DE HUMANE VORMING
 
DE SPIRITUELE VORMING
 
DE INTELLECTUELE VORMING
 
DE PASTORALE VORMING
 

 Rue du Séminaire 11b, 5000 Namur (Belgique)   
 Tél. Seminar +32.81.256403   
 Tél. direct Rector (Rocco Russo) +32.81256404   
 e-mail: srmnamur@gmail.com
copyright © redemptorismaternamur.com